Het coronavirus: dit moet je weten

Het coronavirus: dit moet je weten

De maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te voorkomen raken ook Nederlandse ondernemers. Doordat bedrijven en de overheid voorzorgsmaatregelen treffen bijvoorbeeld, en voorraden opraken nu leveringen uit China grotendeels stilliggen. Italië is weliswaar ook hard getroffen, maar het bedrijfsleven produceert nog volop, ook voor de export. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden op korte en lange termijn? En wat kun je zelf doen?

Wat is de situatie in Nederland?

Sinds eind februari zijn er besmettingen binnen Nederland. Sinds eind februari zijn er besmettingen binnen Nederland. Het kabinet heeft op 12 maart besloten dat er extra maatregelen worden genomen om de economie te ondersteunen. Zo wordt de borgstelling voor kredieten voor het mkb verruimd, ook kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen. Daarnaast zijn er maatregelen ingesteld: het advies is om alle evenementen met meer dan 100 man af te gelasten. Mensen met griep- of verkoudheidsklachten worden geacht thuis te blijven en sociale contacten te beperken. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Nederlandse overheidssteun

Het kabinet werkt aan een pakket van maatregelen om het bedrijfsleven te hulp te schieten. De regering overweegt de borgstellingsregelingen voor mkb kredieten (BMKB) open te stellen voor bedrijven die worden getroffen door plotselinge vraaguitval. Donderdagmiddag 12 maart ontvangt de Tweede Kamer een brief van het kabinet over de coronamaatregelen.

Europees steunfonds

Brussel richt een nieuw investeringsfonds op om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Op korte termijn maakt de Europese Commissie 7,5 miljard euro vrij vanuit bestaande structuurfondsen. Het uiteindelijke bedrag voor dit fonds is 25 miljard euro dat beschikbaar gesteld wordt voor het mkb, de zorg en werkgelegenheidsprojecten.

Hoe worden Nederlandse sectoren geraakt?

De maatregelen om de verspreiding van corona te bestrijden hebben direct en indirect gevolgen voor ondernemers in Nederland. De omvang van deze gevolgen hangt af van de duur van de beperkingen. Welke impact heeft het coronavirus op ondernemers in de verschillende branches?

Transportsector

De transportsector ondervindt bijvoorbeeld hinder doordat er veel minder vracht van en naar China wordt vervoerd en containers schaars worden. De verwachting is dat capaciteitsproblemen in de lucht- en zeevracht de tarieven opdrijven. Gemiddeld is een zending tussen China en Nederland zo’n 6 weken onderweg. Doordat het coronavirus nu ook actief is in Europa, staat ook dit wegtransport onder druk.

Industrie

De Nederlandse industrie krijgt belangrijke productieonderdelen vaak van toeleveranciers uit China. Door de beperkingen komen die leveringen in gevaar. Dit raakt de eigen productie of legt deze mogelijk zelfs stil.

Toerisme

De toerismesector verwacht dat dit jaar minder Chinese vakantiegangers Nederland bezoeken. Het wegblijven van deze groep toeristen heeft indirect weer gevolgen voor bijvoorbeeld de horeca.

Retail

Bij veel retailers was volgens economen de voorjaarscollectie al onderweg toen de beperkingen werden ingesteld en dreigt er geen voorraadtekort op korte termijn. Inmiddels zijn er wel retailers die hun verkopen beperken door hun prijzen te verhogen, als reactie op een dreigend voorraadtekort. Andere ondernemingen hebben aangegeven extra voorraden aan te leggen om mogelijke toekomstige tekorten op te vangen.

Wat zijn de gevolgen op de lange termijn?

Hoe langer de beperkingen duren, hoe schadelijker dat is voor de wereldeconomie. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de groei van de wereldeconomie door de gevolgen van het virus 0,5 procentpunt lager uitvalt dan eerder geraamd. De OESO gaat van een groei van 2,3% uit en gaat er daarbij vanuit dat de verspreiding in andere landen dan China beperkt is.

De economische invloed van de laatste uit China afkomstige grote virusuitbraak (SARS, 2002) bleek gering. Economen geven aan dat de Chinese economie nu veel sterker met de rest van de wereld is verbonden dan toen. Het aandeel van China in de wereldeconomie steeg sinds 2002 van 4,4 naar 15,4%.

Volgens het Centraal Planbureau is de economische impact van het coronavirus lastig te voorspellen. Wel ziet het CPB al dat het virus een negatief effect heeft op de Nederlandse economie. Dit effect wordt groter als de verspreiding niet snel tot stilstand komt, zegt het planbureau.

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

Heeft u een vraag?

Stuur ons gerust een bericht. We helpen u graag verder.

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

Wij schreven ook over het volgende