Is jouw WordPress website al klaar voor de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet (AVG) van toepassing. Vanaf dan gelden dezelfde privacy-regels voor heel Europa. De Nederlandse Wbp komt dan te vervallen en er gaan nieuwe regels gelden voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens. Dit is ook van toepassing op jouw WordPress / Magento website, bijvoorbeeld als je een contactformulier hebt, Google Analytics gebruikt, of als je een webshop hebt.

Read More